Natuur

In de avondschemering en nacht kunt u soms de roep van de steenuil horen. Dit soort ervaringen liggen besloten in de keuze om te gaan wonen in het landgoed Look.

De plek geeft unieke mogelijkheden om hier een landhuis te realiseren. Enerzijds is de toegestane inhoud van 4000m3 zo groot dat er eigenlijk geen belemmering is wat de omvang betreft, anderzijds is de locatie waarop slechts een landhuis gerealiseerd gaat worden van grote kwaliteit. De vele oude eiken rondom uw perceel en de ontsluitingsweg te midden door een aan te leggen houtbos versterken de kwaliteiten van de woonvlek. Door de inrichting van een landgoed in westelijke richting van de woonlocatie blijven de nu al hoge natuurwaarden geborgd en worden die daar waar nodig, verder uitgebouwd door bosaanleg en een enkele waterpartij.