Het landgoed

Op het landgoed is een landhuis geprojecteerd te midden van bestaand groen. De oude eiken rondom het perceel geven het perceel het unieke karakter.

Visie en vormgeving

Het bestemmingsplan legt de contouren vast van het te ontwikkelen landgoed. Het beheer van het landgoed is in eerste aanleg een verantwoordelijkheid van Stichting Het Lookerveld. De Stichting zal hierover met u verdere afspraken maken. U krijgt daarmee een volledig beeld op welke wijze het beheer gaat plaatsvinden. Het landgoed buiten het aan u over te dragen perceel behoudt haar agrarische functie maar dan wel binnen de richtlijnen voor de inrichting van het landgoed. Zo vindt binnen de aanduiding uitvoeringsgebied ontwikkelingsplan landgoed, een versterking plaats van de natuurwaarden: aanleg van een vijver in het westelijke deel van het landgoed, aanplant van nieuw groen als begeleiding van de toegangsweg naar het landhuis. Het gebied Look kent wandelmogelijkheden. Het landgoed sluit hierop aan door de aanleg van een wandelpad door het landgoed.

« Bekijk impressie

Te Koop

Nieuw landgoed Look
Locatie, Velddijk, ongenummerd
Grootte 5 ha
NSW gerangschikt: nb
Vraagprijs €980.000,-

Initiatiefnemer en de verkoper is Stichting Het Lookerveld, gevestigd te Holten. U kunt contact opnemen met de heer H.P. Bijl, telefoonnummer 06-53785642 of 0548-364 600. Hij is graag bereid om u te informeren over het project, de beoogde uitwerking en het verdere proces.